ROCCAT NEW KOVA 黑

NT$1850 NT$ 1580 14.6% off NT$1850 NT$ 1580 14.6% off
  • 最大7000DPI專業光學感應器 
  • 具備32位元TURBO CORE V2處理器 
  • EASY-SHIFT[+]™ 複合按鍵功能 
  • 可自訂滾輪及滑鼠底部邊框的燈光 
  • 1680萬色可自訂背光